Vòng huấn luyện thể thao

Vòng huấn luyện thể thao

Chất liệu: Nhựa – nhiều màu sắc nổi bật